Климентина Рашева: Устойчивите компании залагат на развитие на служителите

Целта на специалистите по корпоративна социална отговорност е да приведат ценностите на компанията в реални действия и тези действия винаги са обвързани с икономическия просперитет, социалната и екологична политика на компанията. Така Климентина Рашева, управляващ партньор в Денкщат България, обобщава отговорностите на CSR мениджърите, една сравнително нова професия за България.

„Концепцията CSR все още е тясно свързана с дейността на PR отделите, често позициите PR и CSR мениджър се съчетават. А CSR далеч не е да облечеш едно събитие в зелено. Концепцията за CSR остарява, вече се говори за устойчивост, позициите вече са Sustainbility или Ethics Manager“.

CSR мениджърът задължително трябва да познава как функционира бизнесът и да е в тясна връзка с топ мениджмънта и HR отдела, както и с всички ключови отдели – търговски, финансов, контрол на качество.

Много силна мотивация човек да заеме тази позиция е да вижда смисъл да подкрепя ценностите на фирмата и да научи повече за бизнеса. Хората, които искат да направят компания устойчива, не свързват служителите с позиция, а гледат на капацитета, знанията на хората и как може да се развият. Организацията е базирана много повече на стойността на човека като човек, а не като позиция и дипломи. Защото когато хората са оценени, те са по-ангажирани“.

Интервюто е част от серия разговори за устойчивото развитие на бизнеса в България. Очаквайте продължение. 

Публикации от серията