Когато цената за обучението на служителите вече няма значение

Кога и как обучението и повишаването на образователното ниво на персонала става по-важно от инвестицията, която компанията ще вложи в постигането на тази цел? Липсата на квалифицирани технически кадри в България става все по-голяма, успоредно с ръста в нуждата от тях. Много компании вече избират да създадат собствени образователни инициативи, така че да обучат служителите на нужните за конкретния бизнес ключови умения, а други дори създават цели вътрешни „академии“. Такава компания е и Либхер-Хаусгерете Марица – добре познат у нас производител и основен работодател в своя регион. Мениджмънтът на компанията е взел решение да предостави възможност на всички свои служители да завършат висше образование, като за целта предлага финансова и логистична подкрепа, допълнителен отпуск, стажове за служителите си в други отдели (когато някой иска да смени професионалната си сфера), курсове по основния за компанията немски език, които се провеждат от вътрешни обучители (понякога дори индивидуално) и т.н.

Защо Либхер-Хаусгерете Марица се решават на това, как точно задържат служителите си с такава дългосрочна програма и какво обещават на завършилите я – вижте във видео интервюто със експерта от HR отдела на компанията Спаска Станкова. Разговорът е записан по време на 23-тия HR Weekend, организиран от JobTiger, който се проведе в средата на юни.

Свързани публикации