Кои са причините за стрес на работното място?

Кои са причините за стрес на работното място?

Стресът на работното място оказва влияние върху съня. Хората, които са подложени на стрес, спят по-малко.

Стресът на работното място оказва влияние върху съня. Хората, които са подложени на стрес, спят по-малко. Според проучване на Paylab сред 58 508 служители, хората, които спят по-малко от 6 часа на нощ през работната седмица, са по-склонни да се оплакват от стрес на работа. Най-често причините за стрес на работното място са прекомерни задължения и отговорности, нисък доход, извънреден труд и недостатъчно отпуск и почивка.

Само 8% от работещите, които спят 6 часа на нощ, казват, че не изпитват стрес на работа. Колкото по-продължителен е сънят, толкова по-висок е делът на респондентите, които са по-спокойни и които твърдят, че не са засегнати от стрес в работното си ежедневие.

Служителите с по-ниски доходи в по-голяма степен са засегнати от стрес в сравнение  с тези с високи доходи. Според резултатите значително по-малък дял от работещите с ниски доходи са отговорили, че не изпитват стрес на работното място.

bg_paylab_stress_and_sleep_habits_length_of_sleepСлужителите най-често са подложени на стрес за постигане на по-добро представяне и резултати, като хората, които спят по-малко, са засегнати повече от напрежението в резултат на работата. Причините за стрес сред по-ниско квалифицираните служители и тези с ниски доходи най-често са финансови проблеми, лоши условия на труд, здравословни проблеми, свързани с работата, пътуването до работното място и лоши взаимоотношения с колегите си. Обратно, мениджърите и работещите с доходи над средните са засегнати в по-голяма степен от прекомерно работно натоварване, бърнаут и стрес вследствие на организационни промени, като често трудно постигат баланс между професионалния и личния живот.

bg_paylab_less_sleep_more_stress

Колко време прекарваме в сън?

Най-голямата част от участниците в проучването (75%) спят от 6 до 8 часа на нощ, което се счита за достатъчна психическа и физическа почивка.

bg_paylab_sleeping_hours_employees

Само 5 на сто от респондентите са посочили, че спят повече от 8 часа на нощ. При 19% от работещите сънят е с по-малка продължителност от 6 часа. Сънят е по-кратък предимно при заетите на по-ниски длъжности – неквалифицирани работници (27%) и обслужващ персонал (25%). На тези позиции често работното време започва по-рано или се работи на смени като именно тези групи служители по-често посочват сред източниците на стрес пътуването до работното място (19%). По-малко количество сън се наблюдава и при други длъжности. Например около 21% от топ мениджърите спят по-малко от 6 часа на нощ.

bg_paylab_length_of_sleep_and_job_position_levelПрекомерните отговорности най-често водят до стрес сред служителите

До една четвърт от служителите казват, че се чувстват напрегнати заради задълженията и отговорностите, които имат. Една трета от заетите на мениджърски позиции съобщават за тази форма на стрес. Друга причина за стрес на работното място е извънредният труд, който представлява проблем за 16% от участниците в проучването.

Участниците в проучването сравнително по-рядко посочват фактори като високите изисквания и очаквания на прекия ръководител (12%), очакванията и изискванията от страна на клиентите (9%) и невъзможност за справяне с работното натоварване (7%).

bg_paylab_stress_factors_at_work_employees

Тревожна проява на хроничен стрес на работното място е бърнаутът или емоционалното и физическо изтощение от работата. 15% от служителите съобщават за подобно емоционално прегаряне, като най-често то се наблюдава при хора на възраст между 35 и 44 години. Бърнаутът засяга работещи на всички нива като е малко по-разпространен сред мениджърите. 17% от топ мениджърите и 16% от мениджърите на ниско и средно управленско ниво в проучването са посочили, че са засегнати от бърнаут. Емоционалното прегаряне засяга най-често професионалисти като програмисти, лекари, медицински специалисти, учители, психолози, полицаи и др.

Според 12% от отговорилите трудният баланс между работата и личния живот предизвиква стрес

Заедно със задълженията и отговорностите най-голям източник на стрес за служителите са финансовите проблеми, произтичащи от ниски доходи и невъзможност да се посрещнат основни ежедневни нужди. Тази причина посочват отново една четвърт от респондентите като малко по-често тя се среща при хората с по-ниско ниво на образование, на по-ниски позиции и тези, които са заети в държавния или публичния сектор.

Липсата на баланс между професионалния и личния живот води до стрес, когато работата започне да влияе върху останалата част от ежедневието ни. Други причини за дискомфорт и стрес сред служителите включват пътуването до работното място (14%) и недостатъчния отпуск / почивка (16%)

9% от анкетираните са посочили като проблем нарушено здраве, което е свързано с работата.

Като цяло 5% от попитаните считат, че трудностите при съчетаването на работата със семейните задължения са източник на стрес, като при жените този процент е 8 на сто, а при служителите на възраст от 35 до 44 години – 10 на сто. Грижата за болни деца оказва влияние върху присъствието на работа, а вземането на децата от училище или детска градина и воденето им на различни допълнителни дейности освен училище създават допълнителен стрес в служителите.

Жените се влияят повече от лошите условия на труд и работната среда

15% от участниците в проучването отчитат лошите условия на труд и работна среда като значителен източник на стрес. Хората се повлияват негативно и от организационните промени, като 13% от респондентите са посочили този отговор. Причина за увеличения стрес на работа са и лошите взаимоотношения с колегите (9%), като този фактор отново влияе повече на жените отколкото на мъжете.

Статията е публикувана първоначално на 18 април 2017 г.

 

Zaplatomer.bg

Свързани публикации