Кои умения са най-търсени сред маркетинг специалистите?

Кои умения са най-търсени сред маркетинг специалистите?

Комбинацията от умения, която маркетинг специалистите трябва да притежават, за да са ефективни в работата си постоянно се променя в резултат на иновации и пазарни предизвикателства. Специалистите по маркетинг трябва непрекъснато да разширяват своя опит в различни области, за да отговорят на изискванията и сложността на работните задачи. За да продължат да бъдат атрактивни за бъдещите работодатели, те трябва да имат квалификация по дигитален маркетинг и да знаят, как да работят с индивидуални дигитални канали. Друго търсено умение са познанията и опита в управлението на проекти. Добрият маркетинг специалист трябва да познава продажбените модели, да има усет за бизнеса и отлични умения за комуникация. Добрите специалисти по маркетинг също така трябва да продължават да развиват своите умения, особено в сферата на психологията на вземане на решение и поведенческата икономика.

Резултатите са от международното проучване на Paylab, което изследва най-важните умения за маркетинг специалистите, за да останат конкурентни на пазара на труда. Проучването е проведено през април 2019 и в него участваха 631 специалисти в областта на продажби, маркетинг, PR, реклама и мениджмънт от 5 Централноевропейски държави. Резултатите от проучването бяха представени на маркетинг конференция в Порторож, Словения на 29 май 2019. Данните са събрани в Словения, Хърватия, Унгария, Чехия и Словакия, а въпросникът е разработен съвместно със Словенската Маркетинг Асоциация и медийната група Styria.com.

 

Zaplatomer.bg

Според платформата Paylab маркетинг служителите получават заплати над средните в сравнение със заплатите в отделните държави. Средната заплата на маркетинг специалист в Словения е 1910 €.

Skills_marketers_infographic_open_data-7

 

Докато маркетинг, PR и рекламните специалисти виждат дигиталния маркетинг като най-висок приоритет, за мениджмънта е от решаващо значение маркетинг специалистът да може правилно да определи цялостната маркетинг стратегия, а специалистите продажби най-често посочват нуждата от правилно подреждане на 4P на маркетинговия микс (продукт, цена, пласмент и промоция). Други важни области включват брандиранедефиниране на таргет групи и маркетингови проучвания.

 

Zaplatomer.bg

Останалите сфери на маркетинга, включително потребителско преживяване, управление на социални медии, ивент мениджмънт, копирайтинг и медии, се подреждат по-ниско в цялостната класация и се разглеждат повече като допълващи области.

Skills_marketers_infographic_open_data-1

 

shutterstock_490695220

 

Умения за управление на проекти

Като се има предвид, че маркетинг специалистите промотират брандове, продукти и услуги, които постоянно се развиват и подобряват, често резултатът е управлението на екип от хора в рамките на вътрешните процеси. Затова много бъдещи работодатели изискват маркетинг специалистите да притежават умения за управление на проекти, тъй като задачите в маркетинга често се разрешават като проект. Такива проекти имат свои дефинирани фази и модели. Топ изборът сред работните умения, които специалистите по маркетинг трябва да притежават, за да бъдат привлекателни за работодателите е проджект мениджмънтът, който е посочен от 38 % от респондентите.

Респондентите също така посочват бизнес развитието сред другите работни приоритети, което се дефинира като нов подход към съществуващи или нови бизнес модели (30 %). Разбирането на естествените модели и вътрешното функциониране на индивидуалните бизнес модели се възприема като необходимо умение особено сред професионалистите с повече от 5 години опит. Говоренето пред публика/презентирането (25 %) са сред останалите умения, които се очакват от добрия маркетинг специалист.

 

Skills_marketers_infographic_open_data-2

 

Добрият маркетинг специалист трябва да има бизнес нюх

Маркетингът се разглежда като подпомагащ продажбите и поради това бизнес усета и бизнес мисленето се подреждат като най-важни сред допълващите умения. Проучването показва, че това умение очевидно е ключово в държавите, в които изследването е проведено. 40 % от респондентите го подчертават като приоритет за специалистите по маркетинг.

Познаване на психологията и продуктовото развитие е сред другите необходими допълнителни умения, които предопределят по-добрите възможности за специалистите по маркетинг.

Специалистите по маркетинг, PR и реклама, в сравнение със специалистите по продажби и мениджърите, подчертават познанията по дизайн и умението за анализ на статистически данни.

 

Skills_marketers_infographic_open_data-3

 

Marketers_presesntation_skills_public_speaking_presenting_workplace_career

 

Добрите умения за комуникация са необходимост за специалистите по маркетинг

Маркетингът е динамична индустрия и личните качества и квалификацията на отделните кандидати се вземат предвид наравно със специализацията и образованието.

Въпреки че самата индустрия е сравнително млада, на работното място се срещат служители от всички поколения.

Проучването показа, че добрата комуникация очевидно е най-важното меко умение, което един маркетинг специалист трябва да владее в своята област. Добрите умения за комуникация често са ключово условие при назначаването на работа в маркетинга. До 37% от респондентите в проучването посочват, че това е най-важното условие за маркетинг специалистите, за да постигнат успех в бъдещата си кариера.

Други важни меки умения включват работата в екип, която се предпочита предимно сред специалистите по маркетинг и продажби. Мениджърите поставят малко по-голяма тежест върху лидерските умения.

 

Skills_marketers_infographic_open_data-4

 

Какви инструменти трябва да умее да използва бъдещият маркетинг специалист?

Маркетинг специалистите използват различни програми и инструменти в работата си. Умението за работа с MS Excel все още се счита за основно. Използва се за доклади и анализи, които маркетинг специалистите трябва да извършват в рамките на своята работа. Друг необходим инструмент е MS PowerPoint, тъй като презентациите са естествена част от работата на маркетинг специалиста, както във вътрешната, така и във външната комуникация. MS Word завършва групата с най-важните инструменти. В топ 10 на най-важните инструменти се включват също Google analytics, E-mail клиенти, Facebook Ads Manager, Google Ads Manager, Adobe Photoshop, CRMи и Adobe InDesign.

 

Skills_marketers_infographic_open_data-5

 

Специалистите по маркетинг и непрекъснатото обучение

Продължаващото обучение разбира се е начин за маркетинг специалистите да бъдат в крак с времето и най-новите тенденции. В проучването попитахме за ключовите области, които маркетинг спеиалистите ще трябва да овладеят и подобрят в бъдеще. Най-честият отговор е психологията на вземане на решения във връзка с поведенческата икономика и интензивното развитие на меки умения. Разработването на продукти, дизайн мислене и дизайн на проекти / услуги са другите важни елементи от продължаващото обучение.

 

Skills_marketers_infographic_open_data-6

 

Zaplatomer.bg

Свързани публикации