Колко от заетите у нас получават годишни бонуси?

young woman thinking

В края на годината много служители очакват по-високо възнаграждение заради годишните бонуси за постигнати резултати в допълнение към месечната си заплата.

Тези възнаграждения са част от финансовите придобивки, с които компаниите допълнително стимулират служителите си. Zaplatomer.bg (безплатна услуга на българския пазар от JobTiger.bg) анализира данните за две от тези придобивки – годишния бонус и тринадесетата заплата. Тринадесетата заплата е важен компонент на възнаграждението, които е уговорен в трудовия договор, когато компанията се задължава да изплаща такова възнаграждение в края на годината.

Годишният бонус зависи от финансовите резултати на работодателя през годината.

Според анализа на Zaplatomer.bg средният размер на 13-ата заплата през 2019 г. е бил без съществена промяна спрямо 2018 г., а средният годишен бонус е намалял приблизително с 5% в сравнение с предходната година.

В същото време делът на работещите през 2019 г., които могат да се похвалят с тези придобивки, се е увеличил в сравнение с 2018 г. 22% от служителите в България са получили годишен бонус за 2019 г., а средният му размер е бил 1463 лв. нето. Бонусът в края на 2019 г. почти се е равнявал на средната месечна нетна заплата за предходната година по данни на Zaplatomer.bg. От друга страна през 2019 г. само 12% от служителите са посочили, че имат 13-а заплата, а средният й размер е бил 1209 лв. нето.

13_zaplata-godishen_bonus

Мениджърите получават най-често допълнителни финансови придобивки

Допълнителното възнаграждение в края на годината е най-често срещано при ръководните позиции и особено при топ мениджмънта, защото често е свързано с постигане на поставените цели. Средно 13% от служителите, заети във висшето, средното и ниското управленско ниво са посочили, че получават 13-а заплата. У нас 29% от висшето ръководство у нас са посочили през 2019 г., че получават бонуси в края на годината. Размерът на бонусите е бил почти два пъти средната месечна нетна заплата на тези служители.

Годишният бонус се среща често и при заетите на средно и ниско управленско ниво и обхваща 1/4 от тези служители, като размерът на този бонус се доближава повече до една тяхна месечна нетна заплата.

Повече допълнителни възнаграждения в края на годината се изплащат и на квалифицираните технически служители, при които двама от десет получават годишен бонус, а един от десет получава 13-а заплата.

Възнаграждението им обаче не е толкова голямо, колкото при ръководните позиции и достига до 81 % от месечната им заплата.

dyal_na_slujitelite_finansovi_pridobivki

Финансовите стимули в края на годината са най-големи в сектор информация и комуникация

Във фирмите в сектора на финансовите и застрахователните дейности, където годишният бонус възлиза на до 132% от месечната нетна заплата на служителите, делът на заетите, получаващи подобно възнаграждение, е 31%. Най-висок е средният годишен бонус в сектор информация и комуникация, където процентът на служителите, които получават такъв, е 22%.

Процентът на служителите, които могат да очакват по-добро възнаграждение в края на годината, също е по-висок в компаниите, занимаващи се с електричество, газ, водоснабдяване и управление на отпадъците (38%) и производство (23%).

Компаниите, заети в сектора хотелиерство и ресторантьорство, изплащат най-малко допълнителни възнаграждения в края на годината – 14% от служителите получават годишен бонус.

Годишните бонуси са по-високи в чуждестранните фирми

По отношение на вида собственост на компанията годишните бонуси най-често се изплащат от частни чуждестранни и държавни и общински организации – процентът на служителите с такива бонуси е 29% в първия тип дружества и 26% във втория.

В чуждестранните компании обаче средният годишен бонус е повече от два пъти по-висок (1815 лв. нето) от този на работещите в публичния сектор (815 лв. нето).

 

Zaplatomer.bg

Свързани публикации