KOMFO предлага работа в сферата на софтуера за социални медии

Вижте предложението на KOMFO от „Дни на кариерата във ФМИ“ 2013.

Публикации от серията