Компании откриват таланти с конкурси и бизнес симулации

Компании откриват таланти с конкурси и бизнес симулации

 

Една от най-разискваните теми през последните години е пропастта, която съществува между образованието и бизнеса. Тя произтича от прекалената теоретичност на средното и висшето образование от една страна и практически умения, които лиспват на току що завършилите от друга.

Добрата новина е, че в последните няколко години компаниите поеха инициатива да стопят тези несъответствия и преоткриха предимствата на стажантските програми. За компаниите тези предимства са, че чрез тях имат достъп до млади и образовани хора, които са придобили професионална квалификация, но все още нямат опит, а младежите на свой ред имат шанс да попаднат и да се ориентират в компанията, да преценят дали биха се справили в дългосрочен план с поверените задачи.

Друга тенденция е преориентирането от традиционните интервюта за работа и стаж към конкурси, организирани от компанията, чрез които студентите могат да проявят креативност, да покажат презентационни и лидерски умения пред евентуален работодател. Типичен пример е ежегодната Мастър инициативата на Рено-Нисан България – конкурс за студенти, в който тази година те трябваше да изготвят проект за популяризиране нов модел в социалните мрежи. Наградата за победителите в конкурса беше възможност да реализират проекта си по време на летен  стаж в компанията.

 

 

Бизнес симулациите също започват да навлизат като способ за подбор на кадри. Те са чудесна възможност за студентите в последен курс или скоро завършили, които, след разделянето им на отбори, работят в екип и се конкурират помежду си. По време на симулацията участниците имат възможност да се сблъскат с пазарните условия и да вземат управленски решения, при това без загубите да са реални.

METRO Cash & Carry са една от компаниите, които тази година за пръв път проведоха симулация за студенти. Досега тя се е организирала само в рамките на компанията сред нейните мениджъри. Симулацията беше онлайн с продължителност шест седмици, съответстващи на шест симулационни финансови години. В нея взеха участие 24 студенти, разделени на 3 отбора по 8 души. Всеки отбор трябваше да взима управленски решения, съобразявайки се с пазарните условия, съпътстващи всеки период, както и да дава количествена и качествена оценка на потребителската кошница, която виртуалното МЕТРО на всеки отбор предлага на пазара. Управленските решения бяха свързани с ценовото позициониране на пазара, определянето на разходите за реклама, експанзията и реакции спрямо конкурентите.

По време на играта се водиха ожесточени ценови войни, които доведоха до значителни загуби за някои отбори в дългорсрочен план, макар и да им спечелиха пазарен дял в краткосрочен. Участниците научиха, че в симулацията, както и в реалността, успехът на всяка компания зависи от нейните действия, от тези на конкурентите й и от поведението на потребителите.

Бизнес симулациите често са сравнявани с летателните симулации, защото ако си млад и неопитен пилот определено има от какво да се притесняваш – носиш голяма отговорност, имаш ограничено време за взимане на решения, силно зависим си от информация и последствията могат да са сериозни. В бизнеса, както и в летенето, ученето чрез симулации на истинските условия спомага за избягването на стрес и изгражда увереност в собствените възможности на участниците в процеса.

Свързани публикации