Участниците трябваше да се съобразяват с условията на пазара и конкуренцията