Конкурс за иновации в кариерното информиране, ориентиране и консултиране

Еврогайдънс – България обявяват конкурс за иновации в кариерното информиране, ориентиране и консултиране в България. Конкурсът има за цел да събере, отличи и популяризира успешните услуги, дейности, проекти и инструменти, които се изпълняват и ползват у нас.

Допустими кандидати: 

В конкурса могат да се включат както индивидуални участници (кариерни специалисти), така и екипи (организации), с конкретни техни услуги и практики.

Категории:
•    Кариерни услуги за ученици;
•    Кариерни услуги във висшите училища;
•    Кариерни услуги за неучащи (работещи или незаети).
Всеки участник/екип може да номинира по една успешна практика във всяка категория.

Документи за кандидатстване:

•    Формуляр за кандидатстване (Формулярът е достъпен тук);
•    EUROPASS автобиография на кариерния консултант (ръководителя на екипа/водещия кариерен консултант);
•    Приложения, доказващи качеството на кандидатурата;
•    Декларация, че предоставената информация е достоверна и може да бъде използвана от организаторите на конкурса.

Краен срок: 09 АВГУСТ 2015 г.

Подробна информация за конкурса ще откриете на този адрес.

Свързани публикации