Корнелия Венева, САП Лабс България: Младите избират компания, в която да учат непрекъснато

Корнелия Венева, мениджър „Човешки ресурси“ в САП Лабс България, разказва за новите тенденции и практиките за ангажиране на служителите. Компанията подкрепя класацията ТОП ИТ работодател, организирана от JobTiger и ICT Media.

„Търсенето и задържането на ИТ специалисти се промени – пазарът в момента е подреден, световните имена присъстват, работните условия са уеднаквени. Затова финансовите параметри и името на компанията вече не са основни при привличането и задържането на служители.

Някои основни фактори, които ние наблюдаваме са: интересна и предизвикателна работа, извършвана по професионален начин. Младите хора имат все повече информация и достъп чрез стажантски програми, затова за тях е важно не само какъв е продуктът, но и как се работи по него, как са организирани екипите. Друг фактор е поощряване на развитието на хората – каква е културата на фирмата по отношение на непрекъснатото учене, на организиране и управляване на знанието. Това, което оценяват младите, е да имаш възможност да учиш непрекъснато.“

„Сравнително нова тенденция е колко социално отговорна е компанията. Колкото повече човек се идентифицира с каузата на фирмата, толкова по-атрактивна става тя като работодател. Не на последно място е възможността да съчетаваш личния с професионалния живот. Хората стават все по-мобилни и искат все по-малко да бъдат обвързани с работно място и работно време“.

Какво прави САП Лабс в България, за да ангажира служителите си?

За да е добър работодател, една компания трябва да има ясна визия, цели, стратегия, като комуникацията е към служителите. „Редовно правим срещи с хората, в които разказваме какви са резултатите на тримесечието. За нас е важно да чуваме хората – освен многобройни онлайн форуми, всяка година правим и проучване на мнението на служителите и обратната връзка използваме за взимане на решения и нови практики“.

„Имаме процес, в който хората дават идеи за подобряване на работния процес, както и идеи за подобряване на живота вътре в компанията – те са оценявани от вътрешни експерти и след това прилагани. Например паркингът за колелета е по инициатива на служител. Други примери са храната за вкъщи и чадъри за общо ползване“.

„Насърчаваме иновациите – всеки служител има възможност да дава идеи. Всеки служител може да работи по собствен продукт и ако той бъде одобрен от ръководството може да стане SAP продукт. Друга идея от служител е вътрешно състезание за иновации – групи колеги работят по прототип на продукт, който представят пред цялата компания, ние гласуваме и след това някои от тези проекти се прилагат на практика. В един от проектите можеш да си изчислиш калориите в обедното меню. Друг продукт е софтуер, който ти улеснява паркирането – от града можеш да дадеш желано положение, сканира се месността и ти дава предложение къде можеш да паркираш“.

Публикации от серията