Корпорации стартират глобални инициативи срещу младежката безработица

Безработицата сред младежите по света ще продължи да се покачва – това е основният извод от изследване на Международната организация по труда. Липсата на заетост е резултат от европейската и световната икономическа криза, които вече се отразяват върху младежите негативно. Тази година нивото й е 17.5% средно за страните с развити икономики – с 5% повече от нивото за 2007 г.

Единствено развитите икономически държави очакват известно подобрение през следващите години и лек спад на младежката безработица. Развиващите се и слабо развитите икономики ще продължат да отбелязват покачване в тази статистика. При това, както разкрива проучването, прогнозираният спад не се дължи на подобрения в трудовите пазари на развитите държави, а на обезкуражаването на мнозина млади хора, които напълно напускат пазара на труда и по този начин подобряват статистическите показатели за бъдещето. В Близкия изток и Северна Африка ситуацията е още по-плашеща – там над 25% от младежите са без работа и има вероятност това състояние на нещата да продължи да се влошава в определени региони от посочените територии.

В отговор на тези тенденции две световни корпорации стартираха наскоро програми за преодоляване на младежката безработица.

United Colors of Benetton обявиха състезанието „Безработен на годината”. В него могат да се включат всички безработни хора между 18 и 30 години от целия свят. Всеки от тях може да кандидатства със свой проект. Събраните предложения ще бъдат подложени на гласуване и сто от тях, които съберат най-много гласове, ще бъдат наградени с финансови бонуси от по 5 хиляди евро. Финансирането е от страна на фондация Unhate. Срокът за кандидастване е до 14 октомври тази година.

От своя страна, Microsoft също поде глобална инициатива – Microsoft YouthSpark. Целта й е да създаде възможности за 300 милиона младежи в повече от 100 страни по света през следващите 3 години. YouthSpark ще предостави на младите хора шанса да планират и реализират пълния си потенциал чрез осигуряване на възможности за образование, заетост и предприемачество. Microsoft инициира YouthSpark в отговор на нарастващите икономически и социални предизвикателства, пред които е изправена днешната младеж, както се подчертава и от доклада „Възможност за действие“ на Международната младежка фондация (март 2012 г.).

В рамките на новата си инициатива, Microsoft ще подпомогне финансово неправителствени организации, които работят в помощ на младото население по цял свят, стартирайки редица нови младежки граждански програми, сред които GiveforYouth, Microsoft YouthSparkHub, Microsoft InnovateforGood и др.

Тук можете да видите личната история на Мери Муенде от Кения, която е преодоляла  препятствията на средата, в която е израснала, и е постигнала едно ново начало.

Свързани публикации