Костадин Петков: Бъдещето е в биология, химия и физика

Повече от 80% от наетите лица в България работят в търговията, производството, строителството, транспорта и професионалните и технически услуги, които най-общо са сектори с ниска добавена стойност. Това заяви Костадин Петков, директор на активите на Феста Холдинг и президент на Фондация “Център за икономически стратегии и конкурентноспособност” по време на Националната среща „Младежко предприемачество“ на 5 юли във Варна.

Според него малко вероятно е сектори като текстилната промишленост, търговията и ремонтите да станат по-продуктивни с наличната работна сила поради вътрешни и външни ограничения. Затова тези повече от 1 млн. души трябва да бъдат пренасочени към  по-високо продуктивни сектори.

Костадин Петков цитира и анализ на A.T. Kearney, според който технологиите, които ще бъдат най-силно развити в бъдеще, ще се появят от сливането на различни научни дисциплини, като бъдещето е в биология, химия и физика (роботика и изкуствен интелект, нанотехнологии, умни материали, стволови клетки, диагностика, фармакогеномия). И в това отношение има какво да променяме, защото „80% от студентите ни са насочени към хуманитарните и икономическите науки“.

Твърде се специализират хората и излизат неподготвени практично, показват наблюденията на експертите в Центъра за икономически стратегии и конкурентност. И опитват да променят тенденцията чрез Харвардските курсове в Софийския университет – в тях участват хора с различни професии, за да има обмен на интердисциплинарна информация, „защото така се създават иновациите“. Начинанието не е скъпо и може да се направи във всеки университет.

Среда и предприемачество

Живеем в конкурентна среда и всеки предприемач трябва да има предвид, че ще се сблъска с навлизащи конкуренти, вътрешна конкуренция между фирмите, конкуренция между потребители и доставчици, конкуренция от нова стока на пазара. Успехът на предприемача много зависи от стратегията и конкурентноспособността на фирмата, факторни условия като образованието, инфраструктурни елементи, условия на взаимодействие, търсене на продукта на локалния и външния пазар, доставчици и свързани индустрии.

Дори в условията на най-силна конкуренция обаче условията налагат да се сдружавате с най-големия си конкурент. Майкрософт и Моторола например създадоха клъстер – концентриране на геограграфски принцип на сдружения на фирми със сходен бизнес.

Най-важните качества за предприемачеството

Трябва  да се научим да чуваме чуждото мнение, защото може да ни даде идеи за решение. Човек е самовлюбен, но трябва да се научи да се оглежда около себе си, това ще минимизира грешките и вероятността за загуба. Не отхвърляйте априори всяко чуждо мнение, защото е споделен житейски опит, призова Костадин Петков.

Трябва и да се научим да работим в екип. Не може да разчитаме само на нашите умения, особено в тази среда.

3,65% са успешните случаи при опит за предприемачество – от сто опита три са успешни. Човек трябва да вярва и да търси своята ниша. Не се заблуждавайте, че се започва с много пари, започва се от нула, но с идея, като трябва много силно да вярвате в тази идея.

Публикации от серията