Коучингът – какво трябва да знаем?

През последните години много популярен стана терминът „коучинг”. Под това понятие се крие широк спектър от разнообразни дейности, като общото между тях е, че те могат да се определят най-общо като „тренировъчен процес или процес на развитие, чрез който индивидът бива поддържан, докато се стреми към постигането на специфична лична или професионална компетенция, резултат или цел”. В процеса има две страни – коучът или треньорът и обучаваният. Обикновено експертите правят разлика между коучинг и менторство. При първото целта е да се постигнат конкретни и специфични компетенции, а второто набляга на общото развитие.

Коучингът се появява като занимание първо в областта на спорта. С времето са се нароили различни форми на коучинг – „екзекютив коучинг”, „коучинг на емоционална интелигентност”, „житейски коучинг”, „бизнес коучинг”, „финансов коучинг”, „персонален коучинг”, „конфликтен коучинг” и т.н. Мениджмънтът, менторството и съветничеството са различни дейности, спрямо коучинга, тъй като в основата си се базират на даване на съвети и ноу-хау за определени дейности. Коучингът е различен в това отношение – той се старае да идентифицира и извади наяве скритите способности и умения, които са дълбоко в човека и да помогне за максимално доброто им използване.

В днешно време изключително много бизнес лидери по света, а вече и у нас, се възползват от услугите на персонални коучове. Счита се, че добрият коуч, работещ в дългосрочна перспектива с клиента си, е в състояние да извади на показ най-добрите страни на всеки трениран. Важно е в това отношение да се прави разлика между опитен коуч и дилетант-мошеник, който се опитва с мъгляви терминологии да ви вкара в заблуждение и да се възползва от вас. Именно затова, добрите треньори обикновено се ползват с уважение и слава, а изпълнителните директори си ги „пазят” грижливо.

Повече за коучинга в България можете да научите по време на традиционното ни изложение HR Industry, което ще се проведе на 13 февруари в Интерпред-СТЦ София. Презентация  „Коучинг в действие“ – импро коучинг сесия ще изнесе H-Vision от 13.00 до 13.45. Все още има ограничен брой свободни места за тази сесия, ако желаете да се запишете. Подробности и записвания – на сайта на HR Industry.

Публикации от серията