Кой е ТОП ИКТ Работодател за 2017-та година?

Кой е ТОП ИКТ Работодател за 2017-та година?

Съвсем скоро предстои да разберем!

Отбележете в календара си датата 10 октомври, когато за шеста поредна година, ще споделим какви са водещите HR практики и пред какви предизвикателства, свързани с ангажираността и удовлетвореността на служителите, са изправени HR специалистите и управителите на компаниите в един от най-динамично развиващите се сектори в България. Кръглата маса и дискусията ще бъдат посветени на тема, която безспорно е интересна за всички, а именно – „В началото бе Словото или силата на вътрешната комуникация“.

Стоян Ганев, Управител на ААА, Елена Маринова, член на УС и Председател на Комисията по образование на БАИТ, президент на Мусала Софт, Георги Първанов, Член на УС на БАУХ и Светослав Иванов, изпълнителен директор на БАА, са само част от имената на участниците в кръглата маса, а кои са останалите, скоро ще споделим.

Какво всъщност е удовлетвореността на работното място?

Терминът се използва, за да опише степента на задоволяване на потребностите и желанията на служителите в дадена компания. Удовлетвореността на служителите до голяма степен зависи от очакванията им. Следва да се отчете, че работещите в различните индустрии, при различни условия като работна атмосфера, заплащане, задачи и т.н. имат и различни очаквания. А какви са очакванията на служителите в ИКТ сектора в България за 2017 г. предстои да разберете.

Някои специалисти и учени свързват удовлетвореността с щастието на работното място, но ние ще се въздържим от тази връзка поради следните факти:
Щастието е детерминанта на личността. Много изследвания показват, че всъщност индивидите имат генетично заложен индекс на щастие (при някои по-висок, при други по-нисък) и този индекс се променя в малки или големи диапазони в зависимост от случващото се на човек – намиране на нова работа, сключване на брак, развод, съкращение или уволнение от работодател. Интересното е, че хората се адаптират към всяка ситуация и се връщат към обикновеното състояние на щастие. Служител започва нова работа/проект и е много щастлив, но в даден момент той се адаптира към ситуацията и се връща към своите нива на щастие. Тази адаптация работи и при негативни емоции, снижаващи естествения индекс щастие.

Президентът Джон Ф. Кенеди през 1962 година е на посещение в НАСА и забелязва един портиер, който почиства. Президентът отива до него и му се представя: „Здравейте, аз съм Джон Кенеди. Мога ли да ви попитам какво правите?“ Портиерът отговаря: „Здравейте, господин Президент. Аз помагам да изпратим човек на Луната.“
Тази известна история прекрасно илюстрира ангажираността на служителите. Ангажираността е връзка между служител и компания. Припокриването на мисията и целите на индивида и работодателя. Тя е утвърдена в управленските практики като съществена причина за успех и икономическо развитие.
А какво е ангажираността за самите служители? Това е приятната емоция, която ни завладява сутрин преди работа, нетърпението да започне новият ден с нови предизвикателства. Усещането, че работата ни е важна, а нашият труд значим.

Научете повече за проучването ТОП ИКТ Работодател тук: https://topictemployer.bg

Свързани публикации