Красимир Георгиев, TBI Info: „Решихме да намерим мотивирани хора, които сами да обучим“

TBI Info обучи 16 безработни младежи за професия „програмист”, след като те успешно преминаха двумесечен курс по проект „Нови работни места“, реализиран от фирмата с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Те бяха назначени на постоянен трудов договор в компанията.
Оповестените от TBI Info“ параметри на приключения проект показват, че общата му стойност е 454 хил. лв., а размерът на финансовата помощ от ОП „РЧР“ е 154 хил. лв.
Красимир Георгиев, Директор „Човешки ресурси” в компанията, сподели подробности по реализирането на проекта и заяви, че TBI Info възнамерява и в бъдеще да се възползва от европейски програми, посредством които да се съфинансира наемането на нови служители. Той подчерта също, че IT секторът продължава да изпитва остър глад за кадри и трябва да се търсят различни начини за решаването на този проблем.

Свързани публикации