Липсата на умения и нежеланието да се учи през целия живот пречат на заетостта в България

Професионалното обучение започва прекалено рано в България, смятат от Световната банка

Какви умения – дали когнитивни или социално-емоционални – имат значение на пазара на труда в България? Това е основният въпрос в националното представително панелно проучване за България – Bulgarian Longitudinal Inclusive Society Survey (BLISS), проведено от Световната банка в партньорство с Институт Отворено Общество – София. Данните от изследването бяха представени в първия работен ден след Великден на Kръгла маса на тема „Предизвикателства пред пазара на труда в България: ролята на уменията и компетенциите“. Събитието се организира от Българската Стопанска Камара съвместно с Институт Отворено Общество – София и Световната банка и е насочено към представители от държавната администрация, изпълнителни директори и секторни асоциации, социални партньори, академична общност, мениджъри „Човешки ресурси“ от водещи компании, както и агенции за наемане на персонал.

Предварителните данни от изследването сочат, че въпреки че няма значителни различия в уменията на мъжете и жените, както и между градските и селски райони, все пак съществуват определени празнини в уменията на отделни групи от населението. Данните показват, че съчетанието от умения се променя през живота на хората, като по-възрастните показват по-ниски когнитивни умения, но по-високи социално-емоционални такива, които имат отношение към уменията, свързани със социализирането. Очаквано и когнитивните и социално-емоционалните умения са по-високи сред хората с по-високо образование. Именно когнитивните и социално-емоционалните умения са решаващи за намирането на работа – всъщност данните показват, че при мъжете именно уменията значат повече отколкото дипломите в търсенето на работа, докато за жените образователните постижения са по-важни. В частност хората с по-големи когнитивни умения имат по-голям шанс да бъдат наети, независимо от образованието им. Трябва да бъде отбелязано също, че хората с по-добри социално-емоционални умения, свързани с поемане на отговорност и изпълнение на тежки задачи, по-лесно си намират работа.

Според Виктория Левин, икономист в Световната банка и основен презентатор на събитието, “работодателите в България ценят когнитивните и социално-емоционални умения, като например индивидуалните нагласи към работата и желанието да се учат нови неща. Подпомагането на хората да придобият тези умения е много важно за бъдещето на България в светлината на демографските тенденции през следващите десетилетия. Научно доказано е, че много от социално-емоционалните и когнитивни умения се формират в ранна детска възраст (от 0 до 5 години), като някои от социално-емоционалните умения могат да се променят с течение на възрастта. Една всеобхватна политика за развитие на уменията в съчетание с учене през целия живот и насочени интервенции за най-онеправданите би подпомогнала постигането на по-добри резултати на пазара на труда, както и за постигане на устойчив и приобщаващ растеж“, обясни Левин.

Тя подчерта също, че професионалното обучение в България започва прекалено рано, което не дава възможност на учениците да развият достатъчно базовите умения, които са нужни в модерното общество. Специалистът даде примери от други държави в Източна Европа, които са премахнали ранното професионално профилиране на учениците в последните години.

Чуйте повече в интервюто, което направихме след нейната презентация.

Свързани публикации