Лоялността и усърдието вече не се възнаграждават от работодателите

Компаниите вече не се отблагодаряват на лоялните и усърдните си служители, показва проучване, проведено наскоро от станфордския професор Джефри Пфефър. Ученият е установил, че за разлика от преди, съвременните работодатели не оценяват по достойнство най-съвестните си и дългогодишни служители. Той добавя, че в принципът на реципрочността все още е актуална и почитана норма в междуличностните отношения, но в бизнес среда е загубил важността си. Тази липса на реципрочност се забелязва не само в отношенията на работодателите към сътрудниците на фирмата, но и между колегите.

Изследването на проф. Пфефър установява, че взаимното уважение и отговарянето на услугата с услуга е много ценена част от междуличностните отношения и всички форми на комуникация извън работата. Същевременно в офиса, реципрочността е станала калкулирана и търсеща изгодата дейност. Мениджърите и служителите все повече демонстрират склонност да връщат услуги, само ако има вероятност в близко бъдеще да извлекат полза от въпросния човек.

„Ако ми направите услуга, като човешко същество на друго, то аз се чувствам задължен да върна услугата, дори и да не смятам, че ще ми бъдете много полезни в бъдеще. Но в организационен контекст наблюдаваме почти точно обратното. Там всичко е въпрос на сметки. Ако не смятаме, че връщането на услугата ще ни донесе полза в бъдещето, няма да го направим“, твърди проф. Пфефър. Респективно, тази нагласа редуцира ползите, които служителите са извличали преди, като следствие от лоялността си към работодателя.

Проучването води до извода, че липсата на реципрочност на работното място може да има много негативни последствия. Причините за това, изтъква ученият, са че реципрочността играе ключова роля в организациите по отношение изграждането на позитивни взаимоотношения и добре структурирана атмосфера в офиса. Препоръката на проф. Пфефър е компаниите да наблегнат на морала и етиката, а не на сметкаджийските отношения.

Свързани публикации