Лятна школа за ЧР специалисти приключи успешно

През изминалата седмица се състоя и второто обучение от поредицата Лятна школа за ЧР Специалисти – „Практически съвети по ЗБУТ – Помагало за HR-Специалиста“.

Подобно на първата тема от поредицата Лятна школа, обучението премина под формата на дискусии с участниците и обсъждане на различни практически въпроси като:

  • Как да постъпим, когато работник, който е напуснал компанията ни, представи болничен за трудова злополука няколко дни след като е прекратен трудовият му договор?
  • Какво можем да направим, когато някой от дистрибуторите във фирмата не отчете дневния си оборот и в последствие не се яви повече на работа?

Друга част от казусите, които бяха разгледани по време на обучението засягаха:

  • разследването и установяването на трудови злополуки;
  • дисциплинарна и имуществена отговорност;
  • годишния план за работа по ЗБУТ.

Наблегна се и на рисковите моменти в организиране на безопасни условия на труд на работното място, набора от изисквана документация по ЗЗБУТ и смисъла на Правилниците, които работодателите трябва да изготвят.

След като премина успешно, Школата заслужено излиза в лятна ваканция. Септември очаквайте обновената програма, обхващаща повече и различни направления от работата на  ЧР специалистите.

Лятната школа за ЧР специалисти се организира от JobTiger и ПИК Център.

Публикации от серията