Мениджърите най-често са недостатъчно способни

Само 10% от хората притежават умения да управляват екипи. Това едва ли е изненада за някой, дори без да го казва мащабното световно проучване на Gallup за мениджърските умения и ангажираността на служителите, публикувано наскоро като част от доклада „The State of the American Manager: Analytics and Advice for Leaders“. Достоверността на твърдението обаче едва ли вече ще може да бъде оспорена, след като е резултат от изследване, проведено сред впечатляващите 2.5 милиона екипа от 192 държави, измервайки ефективността на общо 27 милиона служители.

Проучването показва още по-интересни детайли, като например, че управленските способности, дори само сред действащите мениджъри в извадката, не са много по-разпространени, отколкото тези сред масата служители. „Въпреки че много хора са надарени с някои от необходимите качества, малцина имат уникалната комбинация от таланти, необходими за да помогне на екипа да постигане високи резултати по начин, който значително подобрява ефективността на една компания,“ се казва в доклада. По-конкретно при 82% от назначенията на мениджърски позиции в САЩ, специалистите в областта на човешките ресурси не успяват да разпознаят липсата на талант за управление на екипи и проекти.

Причината на мениджърски позиции да се назначават хора без нужните качества се крие най-често в липсата на знания или предварително проучване от страна на извършващите подбора. Това обаче се отразява много сериозно на резултатите на организацията след това, се твърди в проучването, което подчертава връзката между ангажираността на служителите и финансовите резултати. В световен мащаб средно едва 13% от работещите са истински ангажирани в работата си. Повече от половината мениджъри (54%) с талант обикновено са много по-силно въвлечени в дейността от тези само с частични (39%) или много ниски (27%) управленски способности. В същото време служителите, ръководени от талантлив мениджър, са с 59 на сто по-висока вероятност да са сериозно ангажирани в дейността на компанията.

Връзката между мениджърите и привличането на таланти се подчертава от още факти: половината от участвалите в проучването служители са напускали компания, само за да сменят прекия си мениджър.

„Повечето изпълнителни директори, които познавам, искрено не им пука за собствените им служители или не проявяват интерес в областта на човешките ресурси“, казва Джим Клифтън, изпълнителен директор на Gallup. „Разбира се, те знаят кои са „звездите“ в тяхната организация и ги обичат – но всичко свършва дотук. Заради липсата на интерес от страна на топ мениджърите, не се осъществява и достатъчно натиск върху HR отделите с цел да се изясни фирмената култура, което способства HR специалистите несъзнателно да въвеждат всякакви стратегии за развитие и приемственост, които не работят. Факт е, че в момента и във вашата компания съществува истински мениджърски талант. Само организации, които използват прогнозен анализ и интензивни техники за развитие обаче, ще имат голямо предимство във всеобщата война за най-добрите клиенти“, добавя специалистът.

Според доклада подходите за наемане и развитие на повече мениджъри с ясно изразени управленски способности включват създаване на цялостна, базирана на таланта HR стратегия, и възнаграждаване според производителността на труда, а не според длъжността.

Свързани публикации