Местата за „Дни на кариерата“ в секторите IT, Телекомуникации и BPO се изчерпаха за една седмица

Picture17 дни. Толкова бяха необходими, за да бъдат заети всички места за участие на изложители в шестото поредно издание на „Дни на кариерата“ в секторите IT, Телекомуникации и BPO – единственият специализиран кариерен форум за компании, опериращи в областта на информационните технологии, телекомуникациите и business process outsourcing.

Изложението се организира, както винаги, в началото на есенния сезон, когато пазарът на труда видимо се оживява и много компании започват да търсят бъдещите си нови служители, а стремящите се към кариерен старт или промяна, нерядко дават тласък на процеса по търсене на подходящи работодатели.

Секторите ИТ, Телекомуникации и BPO са лидери на пазара на труда у нас, а и почти по целия свят. Тези браншове са едни от най-динамично развиващите се, оборотите им нарастват ежегодно с впечатляващи темпове, конкуренцията между компаниите расте и нуждата от компетентни служители непрекъснато се засилва. Конкуренцията между фирмите превръща трите сектора в крайъгълен камък на икономиката, а и в желано поле за кариерна реализация. В началото на 2014 г. около 1% от трудоспособното население в България е било заето в ИТ индустрията, но същевременно тя генерира 3% от брутния вътрешен продукт. Подобна е ситуацията и в телекомуникациите и BPO. Затова не е случайно, че в тези сектори работят някои от най-добрите специалисти в страната, като мнозина от тях са на световно ниво. Заплащането също е много по-високо от средното за страната, благодарение на иновативността на тези сектори. (По традиция, иновативните компании генерират по-висок дял от БВП и респективно осигуряват по-високо заплащане на служителите си.)

Броят на чуждите и български компании, опериращи на българския пазар, постоянно нараства, а това създава дефицит на служители. Именно тази ниша успешно се опитва да запълни форумът „Дни на кариерата“ в секторите IT, Телекомуникации и BPO. Кариерното събитие предоставя възможност на участниците да представят дейността си, отворените си позиции и възможностите за кариерно развитие, които предлагат. Същевременно, другата страна в процеса – кандидатите за работа – има шанса да се докосне до реалния бизнес, да се запознае фокусирано и в рамките на един ден с водещите компании в трите бранша. Целият формат на събитието цели да улесни комуникацията между търсещите и предлагащите работа, да срещне лидерите на пазара и млади експерти и да помогне на изложители и посетители да решат заедно кариерните си „задачи“.

Успехът на „Дни на кариерата“ в секторите IT, Телекомуникации и BPO е безспорен факт. Всяка година броят на посетителите и изложителите се увеличава. А обстоятелството, че само за няколко дни през август, един не особено активен бизнес месец, всички щандове бяха продадени, е сигурно доказателство, че форматът е добре подбран и изложението се радва на силен интерес от страна на трите сектора.

Кариерният форум ще се проведе на 14 октомври от 10:00 до 18:00 часа в Интерпред – СТЦ София. Събитието се организира от компанията за комплексни HR услуги JobTiger, със спонсорската подкрепа на Software Group.

Публикации от серията