Международна HR конференция на „Аутомотив Клъстер България“

„Аутомотив Клъстер България” организира двудневна HR конференция в София, в х-л. „Хилтън”. Целта бе да се дадат практически съвети, работещи подходи и най-добри практики за управлението на човешките ресурси в бранша. В конференцията, освен български представители на този бизнес, имаше и румънски гости.
„Аутомотив Клъстер България” е относително нова структура, но в нея вече членуват 31 компании, даващи работа на над 12 хиляди души в България. Д-р Тил Трукенмюлер, президент на клъстера, сподели и основните проблеми пред този сектор у нас, сред които се очертават липсата на подготвени кадри и системните нерегламентирани отсъствия на служители от работното място.
На конференцията бе обсъдена и възможността за въвеждане на дуална образователна система в страната, която би подобрила конкурентоспособността.

Свързани публикации