Министерството на труда и социалната политика е с нов сайт

mlspМинистерството на труда и социалната политика се сдоби с нов сайт. Страницата на ведомството функционира дълги години без видими промени и подобрения и изключително често създаваше проблеми с достъпа.

Новият сайт е видимо по-модерен, и на този етап, реагира значително по-бързо. Все още се забелязват известни трудности в секцията „Пресцентър“, при нововъведената функция „Експортиране“ за документите на сайта, както и липса на датиране на публикуваните новини, но общото впечатление е, че сайтът функционира по-бързо.

От публикуваната на началната страница информация може да се заключи, че сайтът е част от изпълнението на Проект BG051PO001-6.1.02 „Изграждане на интегрирана информационна система на Министерството на труда и социалната политика“. При експортиране на тази информация във формат .doc се забелязва, че все още не са премахнати някои системни чернови, съдържащи текстове от типа „Lorem ipsum“.

Честита придобивка на МТСП и дано ползването ѝ бъде лесно, информативно и приятно, както за служителите на институцията, така и за всички заинтересовани от дейността на министерството потребители и журналисти.

Свързани публикации