Младежката безработица: от причини към решения

Причините и възможни мерки за справяне с младежката безработица в България и ЕС ще обсъдят на 9 ноември 2013 г. от 10:00 ч. български евродепутати, представители на българските институции, гражданския сектор и други специалисти в областта. Събитието ще се проведе в сградата на европейските институции на ул. Георги С. Раковски 124.

Членове на Европейския парламент ще представят мерките, които се предприемат на европейско ниво за борба с безработицата в първата част от програмата. След това събитието ще се фокусира върху проблема у нас, като първо ще бъдат потърсени причините му, а след това ще се обсъждат иновативни решения. Сред поканените гости са представители на държавните институции, неправителствени организации, работодатели и други експерти.

В последната част на деня публиката ще бъде разделена по групи, които ще имат за задача да обобщят резултатите от конференцията и да представят най-адекватните според тях предложения. Групите ще бъдат ръководени от представители на младежки неправителствени организации, сред които Национален младежки форум, Младежки форум 21 век, AIESEC, Обединени идеи за България. Bleuprint, НПСС, Тук-Там, Wishbox.org и Заедно в час.

Проблемът на европейско ниво
Повече от 26 милиона европейци са безработни и това прави проблема със заетостта един от най-големите, пред които се изправя Европа. Средното ниво на младежка безработица в ЕС е 23%, или два пъти по-високо от общото ниво на безработица. Данните за България са по-лоши от средните за ЕС – около 28% са безработните младежи. Вероятността един млад безработен да започне работа е ниска и това отказва твърде много хора от полагането на усилия.

Проблемът за младите хора има различни измерения. Мнозина от тях намират единствено временна работа, която е под нивото им на образование. Част от причината е в неспособността на системите на образование в отделните страни да отговорят на нуждите на пазара. В същото време възможностите за пътуване и получаване на стаж в чужбина са ограничени.

Нови инициативи
Европейският съюз иска да увеличи нивото на заетост на хората в трудоспособна възраст (между 20 и 64 години) на 75%. За целта той осигурява подкрепа за инициативи в няколко направления:

 • гаранция за младежка заетост, която следва да даде увереност на младите хора, че ако те останат без работа в продължение на четири месеца, ще им бъде предложена работа, стаж или обучение;
 • изграждането на рамка за гарантиране на качеството на стажовете;
 • програмата за студентски обмен „Еразъм“ насърчава мобилността и натрупването на международен опит;
 • програмите за обучение през целия живот следва да помогнат за адаптирането към технологичните и социалните промени;
 • признаването на професионални квалификации облекчава търсенето на работа в друга страна-членка;

Предварителна програма:

10:00-10:20 Регистрация
10:30-11:30 Европейският парламент в борба с младежката безработица в Европа
Участници:

 • Ивайло Калфин (С§Д)
 • Моника Панайотова (ЕНП)
 • Евгени Кирилов (С§Д)
 • Теодор Стойчев (Инфо бюро на ЕП в България – модератор)

В панела ще се включат и двамата български участници в Граждански форум „Агора“ относно младежката безработица (6-8 ноември 2013 г.) в Брюксел.

11:30-11:45 Кафе пауза
11:45-13:00 Причини за младежката безработица в България (панелна дискусия)
Участници:

 • Лилия Еленкова, Национален младежки форум (модератор)
 • Светлозар Петров, JobTiger
 • Евгения Пеева, Заедно в час
 • Росица Янкова, заместник-министър на труда и социалната политика
 • Павлина Вълева, главен експерт в министерство на образованието

13:00-14:00 Обедна почивка
14:00-15:00 Мерки за справяне с младежката безработица в България (панелна дискусия)
Участници:

 • Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите на БСК
 • Николай Николов, заместник-изпълнителен директор на Агенцията по заетостта
 • Светлин Наков, вдъхновител на хиляди млади хора да се захванат с технологии
 • Александър Загоров, Конфедерален секретар КТ Подкрепа

15:00-15:15 Кафе пауза
15:15-16:00 Решенията за младежката безработица (работилница)

В последната част на деня публиката ще бъде разделена по групи, които ще имат за задача да обобщят резултатите от конференцията и да представят най-адекватните според тях предложения. Групите ще бъдат ръководени от представители на младежки неправителствени организации:

 • НМФ (Теодор Василев)
 • Младежка мрежа на КТ Подкрепа (Христина Аргирова) 
 • AIESEC (Пламена Стойнова)
 • Обединени идеи за България (Светлозар Цветанов)
 • Bleuprint (Йордан Йорданов) 
 • НПСС (Христиан Даскалов)
 • Тук-Там (Олга Василевска) 
 • Wishbox.org (Теодора Зарева)
 • Заедно в час (Методи Терзиев)

Събитието е част от информационната кампания за европейските избори през 2014 г.  Регистрацията за участие е задължителна: http://www.europarl.bg/view/bg/media/press-release/pr-2013/pr-2013-October/pr-2013-Oct-17.html

Публикации от серията