Младежката безработица става все по-плашеща, но има и решения

Партньорите на „Алианс за младежта“ са осигурили възможности за обучение и работа на 50 000 млади европейци за една година, равняващи се на половината от сто хиляди възможности за срок от 3 години, за които бе поет ангажимент през 2014 г. Това стана ясно по време на проведена в София кръгла маса на тема „Бизнесът и институциите обединени в подкрепа на младежката заетост“. Постижението се случва в момент, в който безработните на възраст между 18-25 г. в Европа са 4.8 млн. 2/3 от анкетираните в специално проучване на Nielsen по тази тема посочват, че въобще не са сигурни, че ще могат да си намерят работа. Младите хора се притесняват от безработицата повече, отколкото от войните, политическата нестабилност и климатичните промени.

По време на събитието бе представено и проучване, проведено от Nielsen сред 635 бизнес мениджъри и специалисти по човешки ресурси от 70 партньори на „Алианс за младежта“ в 22 европейски страни. Според данните 66% от анкетираните са заявили, че стажовете и професионалната подготовка могат да доведат до трайна заетост, като в много държави, най-вече в южната и източната част Европа, все още не се предлага дуално обучение – комбинация от формално образование и обучение на работното място.

youth alliance2

„Дуалното обучение помага на младите хора да придобият опит и увереност, преди да навлязат на пазара на труда“, заяви Кристоф Камбурнак, Президент на Nielsen за Европа, член на „Алианс за младежта. „Този тип обучение помага и на фирмите да наемат специалисти, които имат необходимите знания и умения, съобразно с предлаганите работни места на пазара. Това е важно, защото традиционните учебни програми не могат да се адаптират достатъчно бързо към настъпващите промени в обществото. Много от работните позиции, които ще бъдат открити след 10 години, все още не съществуват днес.“

При разработването на програми за дуално обучение бизнес партньорите на „Алианс за младежта“ се запознават с важната роля на правителството за насърчаване на по-доброто сътрудничество между бизнеса и учебните заведения. Партньорите на „Алианс за младежта“ наскоро създадоха нови схеми за дуално обучение в цяла Европа, в сътрудничество с университети и училища, но те често се сблъскват с бюрократични пречки. 26% от фирмите смятат, че административната тежест, свързана с тези схеми, е пречка за създаване на нови възможности за заетост сред младите. Това се отнася например за дългите процедури за получаване на разрешение от правителството за внасяне на промени в учебните програми.

В рамките на събитието се проведе и пряко включване от Европейския парламент, което проследи дебат за младежта, с участието на европейския комисар по заетостта Мариан Тейсен, членове на Европейския парламент, представители на младежки организации и представители на партньорите на „Алианс за младежта“. Днес Алиансът вече обединява близо 200 компании от цяла Европа (сред които е и JobTiger). Година след създаването му, партньорите вече са участвали в над 5 400 инициативи за „подготовка за работа“, в т.ч. CV клиники, кариерни изложения, събития за подготовка за интервю и други инициативи в подкрепа на младежката заетост.

По време на дебата, еврокомисарят по заетостта Мариан Тейсен напомни, че бързото прилагане на „Гаранция за младежта“ в тясно сътрудничество с бизнеса, е от решаващо значение, за да се улесни преходът от училище към работа и да се повиши заетостта сред младите. Държавите-членки трябва да се възползват от тази възможност и предоставената финансова подкрепа на ЕС. Миналата седмица ЕК осигури почти 1 милиард евро на държавите-членки, за да помогне до 650 000 младежи да си намерят работа, стажове и професионално или продължаващо обучение.

Непосредствено след дебата бяха дискутирани и представени проектите и плановете на Министерството на образованието и науката в сферата на дуалното образование, както и програмите в областта, които вече са факт в Нов български университет и в Университета за национално и световно стопанство. Компаниите-партньори на инициативата в България припомниха, че за по-малко от 6 месеца Нестле България и членовете на Алианса у нас са организирали 80 различни събития и обучения с участието на над 30 000 български младежи, а над 1400 млади хора са се възползвали от възможностите за работа или стаж в рамките за същия период.

Свързани публикации