Младите хора трябва да се фокусират – разговор с Анита Станоева

Разговор за проблемите на HR специалистите, задържането на IT кадри и трудностите пред младите хора, търсещи си работа. Анита Станоева от Software AG дава някои насоки и препоръки.

Публикации от серията