Нагласи и тенденции към кариерни и масови събития в „новото нормално“ 

Нагласи и тенденции към кариерни и масови събития в „новото нормално“ 

(English below)

Една от най-силно засегнатите от пандемията от COVID-19 области е провеждането на събития, културни мероприятия, конференции и други масови събирания. Организаторите бяха принудени бързо да променят дейността си и начините на провеждане.

Екипът на JobTiger също отправя поглед към нагласите на участниците и посетителите с цел оптимална организация на предстоящите през есента кариерни събития.

В рамките на една седмица JobTiger проведе няколко анкетни проучвания по темата, като общия въпрос беше „Какво предпочитате – онлайн, физическо или хибридно провеждане на изложенията?“

Ето и резултатите:

Сред компаниите:

event-survey-jobtiger-pie-chart-01-bg

Сред посетителите

event-survey-jobtiger-pie-chart-02

event-survey-jobtiger-pie-chart-03

Междувременно друго проучване на Йоана Петрова (CEO на CoKitchen) в Twitter задава въпроса: „Хипотетично, бихте ли посетили събитие с хиляди други хора на закрито, през октомври/ноември?“*

Отговорите са:

Да 21.2%
Не 64.1% 
Бих, но само на открито  11.7%
Друго (в коментар)  3%

Видно е, че към момента общата нагласа (на представители и посетители) е към онлайн и дистанционен формат на провеждане на събитията.

JobTiger подготвя есенните кариерни събития на живо в традиционния им формат, продължава да следи обстановката и нагласите, като има и готовност за реакция при всяко развитие на ситуацията. Следим и препоръките на World Health Organization – специализирани наставления за организация на масови събития в контекста на текущата ситуация, както и постановленията на Министерство на здравеопазването за безопасността за провеждане на събитията.

Както живите, така и онлайн събитията си имат предимства и недостатъци. Уникалната и непредсказуема ситуация изисква иновативност, гъвкавост и адаптация. Навременната преценка и реакция вече определят бъдещето на сектора и иновациите в него. Ще продължаваме да ви държим в течение на случващото се, но сме убедени, че можем да посрещнем адекватно всяко развитие на епидемичната обстановка и да предложим работещи решения на нашите клиенти.

Tendencies towards career and mass events in the „new normal“

One of the topics most strongly detained by the pandemic of COVID-19 is the events’ organization sector (cultural events, conferences and other mass gatherings). The organizers appeared quickly to continue working including innovative ways to distribute their planned events.
JobTiger team also is looking forward to the possibilities of gathering attendees to their fall career events.

In fact, for a week, JobTiger conducted several surveys on the topic which is most preferred – online, physical or hybrid version of career events and conferences?

Here are the results:

For the Companies:

event-survey-jobtiger-pie-chart-en-01

For the participants:  

event-survey-jobtiger-pie-chart-02-en

event-survey-jobtiger-pie-chart-03-en

Meanwhile, another study by Joana Petrova (CEO of CoKitchen) on Twitter asked the question: „Hypothetically, would you attend an event with thousands of other people indoors, in October / November?“

The answers are:

Yes 21.2%
No 64.1% 
I think, but only if it is hosted in outdoor space 11.7%
Other (mention in comments) 3%


It is obvious that now the general preference (as per representatives and visitors’ opinion) is towards an online and/or remote format of the events.

JobTiger prepares its autumn career events in their traditional format as physical events, but continues to monitor the situation, and is ready to react to any further changes in the situation. Following the recommendations of the World Health Organization – specialized instructions for organizing mass events in the context of the current situation, as well as the decrees of the Ministry of Health and Safety for the events.

Both live events and online such have their advantages and disadvantages. The unique and unpredictable situation requires innovation, flexibility and adaptation. The timely assessed situation and vast response already determine the future of the sector and innovation in the events’ sector. We will keep you informed of what is happening, but we are convinced that we can adequately meet any development of the epidemic situation and offer working solutions to our customers.

Свързани публикации