Може ли HR мениджърът да е стратегически партньор на топ мениджмънта

Пловдивският клуб на специалиста по човешки ресурси съществува от повече от шест години. В момента в него членуват повече от 100 професионалисти – мениджъри, експерти, консултанти, обучители. Традиция са месечните срещи по предварително определени теми, на които обсъждаме практики и си сверяваме часовника.

Месечната среща на Пловдивския клуб по човешки ресурси, която се проведе през март, беше по-различна. За пръв път наши гости бяха топ мениджъри – Никола Добрев, главен изпълнителен директор на КЦМ АД и Ивайло Петров, изпълнителен директор на „иксетик Пловдив“. Темата, която бяхме избрали, беше „Функция Човешки ресурси – стратегически партньор на бизнеса“.

 

Ето ключовите моменти на срещата:

 

За трудните решения

Когато нещо не работи, променете го. Ако искате да подобрите нещо, премислете го добре.

Когато трябва да решавате дали да наемете опитни хора или такива без опит, които да обучите според стандартите на компанията – преценете добре кое би вършило по-добра работа. Понякога да заложиш на новото е по-добрата стратегия.

 

Как функция „Човешки ресурси“ може да създава добавена стойност

Освен да прецени дали кандидатът отговаря на изискванията за дадена позиция, много важно е специалистът по човешки ресурси да може да прецени дали кандидатът ще пасне на екипа. Според изпълнителните директори това е услуга, която даже и да не се очаква в настоящия момент, би се оценявала добре в компанията.

Кои са нещата, които топ мениджърът не харесва в мениджъра по човешки ресурси (тук поискахме лично мнение):

  1. Да пренася субективното си отношението в преценките за даден човек, когато последните му бъдат поискани от топ мениджмънта.
  2. Да подава погрешна информация (тук нашите гости поясниха: „Не забравяйте – на основа на дадена информация се взимат решения!)
  3. Ако има проблем HR мениджърът да идва при топ мениджъра без предложения за решение (нашите гости препоръчаха те да бъдат поне две).
  4. Ако вече е намерено решение на даден проблем, човекът да прецени дали да запознава ръководителя си (тук гостите добавиха: „Ценете времето!“)

 

За проблемите в българското трудово законодателство

Топ мениджърите споделиха, че са наясно с остарелия Кодекс на труда, с липсата на възможност да наемеш някого на надница, за трудоустроените работници и задължението на работодателя да им предложи подходящи условия и запазване на трудовото възнаграждение и т.н. Заедно с HR специалистите търсят решения.

 

За младите хора в България

Младите често започват работа с желание да се развиват, но не и с намерение да работят. Тук е ролята на отдел „Човешки ресурси“ да съдейства те да получат вярна представа за фирмата, като гарантираща сигурност. Но и да се погрижат хората да осъзнаят, че развитието започва отдолу нагоре, а не обратното.

 

За развитието

Говорихме за нуждата от непрекъснато развитие на хората в организацията, за да бъде тя устойчива на промените на външната среда. И за отглеждането на бъдещи кадри – преди повече от пет години КЦМ разработва учебна програма съвместно с преподаватели в бившия техникум по металургия в Асеновград. В средното учебно заведение се подготвят бъдещите изпълнители.

 

Зад всичко това, според мен, се съдържаше увереност, че със споделеното нашите гости могат да бъдат полезни. На други хора. И на други топмениджъри.

Автор: Албена Паралингова – координатор на Пловдиския клуб на специалиста по човешки ресурси и обучител 

Срещата се проведе с подкрепата на Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси и Търговско-промишлената камара в Пловдив

Свързани публикации