Може ли да се измерва креативността?

Може ли да се измерва креативността?

Самата идея, че креативността може да се „измерва“, вероятно звучи кощунствено на много хора, особено на по-артистичните. Вероятно сте чували изказвания от рода „аз съм емоционален,  математиката не е за мен“ – сякаш логиката, реалните резултати са точно противоположното на това, което може да се постигне с креативно мислене. Сякаш се опитваме да сравняваме количество с качество. А това въобще не е така.

Проучване на Forrester Research oт 2014 г. твърди, че компаниите с доказано креативно мислене, 3.5 пъти по-вероятно увеличават с 10% печалбата си. А психолозите вече половин век разработват системи, с които могат да измерват сравнително точно колко креативен е един човек. За целта всъщност те преценяват три компонента:

  • Лекота в хрумването на идеи – ако ви се подаде предмет за размисъл или дума, колко на брой креативни идеи можете да извадите от тях;
  • Гъвкавост и разнообразност – от идеите, които ми представяте, колко от тях се различават значително една от друга;
  • Оригиналност – от идеите, които ми представяте, колко от тях се срещат единствено във вашите предложения, а не в тези на колегите ви например.

В зависимост от това как всеки служител се представя по отделните компоненти, е сравнително лесно да се определи каква дейност би била подходяща за него. „Лекотата“ и „разнообразността“ например често вървят ръка за ръка и хората, които притежават високо ниво и от двете, са личности, подходящи за позиции, които изискват способност за бързо решаване на проблеми и адаптивност. Тези със сериозни резултати в сферата на оригиналността пък са подходящи в разработката на продукти.

Компаниите обаче са длъжни да поддържат в екипа си хора от всички категории и характери, защото индивидуалностите, които са силни и в трите горепосочени направления, са истинска рядкост. Обикновено човек клони в някоя посока.

Измерването на креативността е важно също и за мениджмънта. Един ръководител би трябвало да притежава висока гъвкавост – да е способен да чуе десетки идеи и да избере най-вярната (или най-работещата) от тях.

Свързани публикации