МТСП предлага спестени 30.5 млн лв. по ОП РЧР да се преразпределят по действащи схеми за заетост и образование

Близо 30.5 млн. лв. са спестени по ОП „Развитие на човешките ресурси“, в резултат на икономии от приключили и прекратени проекти, както и след оптимизиране в процеса на оценка на бюджетите на някои от междувременно одобрените проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по различните схеми на оперативната програма.

Тези пари могат да бъдат преразпределени между действащи схеми за заетост и образование по ОП РЧР. Предложението е на Министреството на труда и социалната политика. С цел съкращаване на сроковете за неговата реализация, то е внесено за разглеждане от членовете за Комитета за наблюдение на ОП РЧР по реда на писмена процедура за вземане на решение („на подпис“, без нарочно заседание). Това ще позволи по-бързото влизане в сила на промените по схемите, които ще получат допълнителни средства, и съответно, по-бързото усвояване на тези пари.

Условието за това е всички членове на Комитета за наблюдение да одобрят предложението на МТСП. То вече е прието без бележки от Европейската комисия, Националното сдружение на общините, представители на регионални съвети за развитие, Министерски съвет и няколко ведомства.

Срокът, в който останалите членове на комитета трябва да изразят становище, е днес, 9 май 2013 г. Ако то е положително, допълнителният финансов ресурс ще може да се ползва след около месец и половина. През този период ще се сключат договори с избраните за финансиране допълнителни бенефициенти, както и допълнителни споразумения по вече финансираните проекти по различните схеми.

Къде ще отидат освободените 30.5 млн. лв., ако предложението на МТСП бъде прието, можете да научите от сайта на МТСП.

Свързани публикации