МТСП разработва инструменти за предотвратяване на трудовия травматизъм

Заместник-министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев днес взе участие в отбелязването на Международния ден на загиналите при трудови злополуки, съобщи пресцентърът на министерството.

„Министерството на труда и социалната политика (МТСП) работи по усъвършенстването на законодателството по безопасността и здравето при работа и към момента разработваме различни инструменти за предотвратяване на трудовия травматизъм. Съвместно с Главната инспекция по труда (ГИТ) ще продължим засиления контрол по спазване на трудовото законодателство, за да се гарантира превенцията за безопасност и здраве при работа“, заяви заместник-министър Донев.

С едноминутно мълчание пред паметната плоча в Южния парк в Столицата, заместник-министър Донев почете паметта на жертвите на трудовите злополуки. Той още веднъж подчерта необходимостта от вземане на безкомпромисни мерки, свързани с превенцията и контрола по предотвратяване на трудовите злополуки.

Мерките на ГИТ за ограничаване на трудовия травматизъм са свързани с контролна и информационна дейност. Чрез сайта на Инспекцията и в дирекциите й в областните градове, работодателите получат информационни материали за рисковете при работа и възможните начини за предотвратяването им. При отчитането на негативна тенденция в тази насока, трудовите експерти организират своевременно извънредни кампании. През 2014 г. ГИТ инициира информационни кампании в строителството. От 2015 г. е въведен и по-чест периодичен контрол на предприятията за производство и съхранение на взривни вещества.

За 2014 г. са установени около 115 000 нарушения, свързани с безопасните и здравословни условия на труд. За тях ГИТ е наложила санкции или задължителни за изпълнение предписания за отстраняването им, като неизпълнените предписания са под 1%. Влезлите в сила наказателни постановления възлизат на над 11.5 млн. лв.

Свързани публикации