МТСП разработва система за прогнозиране на потребностите от работна сила

Прогнозирането на потребностите на пазара на труда намалява несъответствията между търсене и предлагане на работа. Това заяви днес заместник-министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев, цитиран от пресцентъра на МТСП, по време на дискусионен форум на тема: „Предизвикателствата пред пазара на труда в България: ролята на уменията и компетенциите“. Организатори на събитието са Българска стопанска камара, съвместно със Световната банка и Институт „Отворено общество“.

МТСП предприема действия за изграждане на система за прогнозиране на бъдещите потребности от работна сила с определени знания и умения, съобщи заместник-министър Донев. Той констатира, че наличието на висока безработица и недостиг на квалифицирана работна сила са белег за съществуващо разминаване между търсене и предлагане на знания и умения. За преодоляването на този дисбаланс в МТСП са разработени първите средносрочни и дългосрочни прогнози. Те са предоставени на отговорните институции за разработване на политики в социално-икономическата сфера.

Заместник-министър Донев отбеляза и ролята на социалните партньори в цялостния процес. От една страна те спомагат за определяне на потребностите и предизвикателствата за развитието на бизнеса и икономиката, от друга – насърчават и подкрепят инвестициите в развитието на човешкия капитал с оглед икономическото развитие, конкретизира той.

„Социалните партньори в България активно участват в обсъжданията на резултатите от изготвените прогнози“, подчерта в изказването си зам.- министър Донев. Той изтъкна още, че от 2016 г. те ще изготвят краткосрочните прогнози за развитието на пазара на труда и потребностите от квалифицирана работна сила, които ще се използват при формирането на политики.

Свързани публикации