Kариерната Борса за студенти на Mеждународното Висше Бизнес Училище премина при голям интерес

Kариерната Борса за студенти на Mеждународното Висше Бизнес Училище премина при голям интерес

Кариерната Борса за студенти на Mеждународното Висше Бизнес Училище, която се проведе на 18.09.2023 г. в Ботевград премина успешно.

Работодатели от региона се срещнаха със студенти от Направленията: Икономика, Администрация и управление и Туризъм. Събитието привлече сериозен интерес и даде възможност на младите хора да научат полезни неща за възможностите си за кариерно развитие и да се срещнат с работодателите.

Събитието се организира като част от изпълнение на проект G05M2OP001-2.016-0030-C01„Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Организатори на събитието са Международно Висше Бизнес Училище – Ботевград и JobTiger.

Свързани публикации