Състезание „Хакатон“ за студентите на Международно висше бизнес училище премина успешно

Състезание „Хакатон“ за студентите на Международно висше бизнес училище премина успешно

Състезание „Хакатон“ за студентите на Международно висше бизнес училище се проведе на 08.11.2023 г. в Учебен корпус на МВБУ Ботевград. Събитието премина при голям интерес. Състезанието изправи един срещу друг 5 отбора, чиито теми и презентации впечатлиха журито и направиха надпреварата много оспорвана.

Събитието е безплатно за студенти и работодатели и се организира като част от изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01, „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез европейските структурни и инвестиционни фондове.

Организатори на събитието са МВБУ и Фондация на бизнеса за образованието.

Свързани публикации