MyCompetence: безплатна система за оценка на компетенциите

MyCompetence е информационна система в областта на човешките ресурси, която обработва данни и осигурява стандартизиран обмен на информация, предоставя инструменти и други специализирани услуги за оценка на компетенциите на работната сила в България. Системата е в полза на всички страни, замесени в процеса на подбор и развитие на кадри в България – работодатели, мениджъри, специалисти по управление на човешките ресурси, оценители, държавни институции, образователни центрове, училища и университети и дори самите работници и служители, наети по трудово правоотношение в предприятията от пилотните икономически сектори. Системата позволява не само да разгледате и да се запознаете с компетенции и образователната основа свързани с най-различни професии, но дори да се оцените и обучавате или да правите това със своите служители. Системата е напълно безплатна.

За възможностите и развитието на проекта отново бяхме информирани по време на кръглата маса „Предизвикателства пред пазара на труда в България: ролята на уменията и компетенциите“. Събитието бе организирано от Българската Стопанска Камара, съвместно с Институт Отворено Общество – София и Световната банка. Разберете накратко за MyCompetence.bg от Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите при Българската стопанска камара.

Свързани публикации