На 22 октомври ще станат известни Топ ИКТ работодателите в България

На 22 октомври 2013 г. в Интерпред СТЦ – София, зала „София“ от 17ч. ще се състои Кръгла маса на тема: „Обучението, развитието и комуникацията – основни предизвикателства пред ИТ бранша!“ В нея ще вземат участие представители на: Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Американската търговска камара в България (AmCham), Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ),  Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), както и на JobTiger, ICT Media и Audit Advice Associates.

Top_ICT_Logo

Сред актуалните въпроси, възникнали като резултат от проучването „ТОП ИКТ Работодател“ 2013, които ще се обсъждат са:

  • Кои са основните предизвикателства пред мотивацията и ангажираността на ИТ бранша (резултати от изследването)?
  • Кои фактори имат най-силно влияние върху ангажираността на служителите в ИКТ компаниите?
  • Оптимално ли са насочени усилията на HR специалистите и мениджърите към повишаване на ангажираността на служителите? Насоки за подобрение.

След кръглата маса ще бъдат наградени победителите в отделните категории от класацията ТОП ИКТ Работодател 2013 и ще се връчи голямата награда ТОП ИКТ Работодател 2013г.

„ТОП ИКТ Работодател“ е единственото по рода си проучване за ангажираността на служителите в сектор „Информационни и комуникационни технологии” у нас. To има за цел да открои предпочитаните работодатели в сектора и да очертае водещите тенденции в управлението и развитието на човешките ресурси в тази област.

Заповядайте и се запознайте с водещите ИКТ компании в България!

Регистрациите за присъстващи са отворени и може да запазите своето място на адрес:

Публикации от серията