На „ти” ли сте с тънкостите в човешките ресурси?

През последните години, ЧР специалистите в България стават все по-значими за дейсността на компаниите. По този повод, в началото на юли 2013 г., ние от JobTiger, съвместно с ПИК Център и HRMPS (Практически решения при управление на човешките ресурси) стартирахме Лятна школа за ЧР специалисти. Целта на школата бе да предостави на участниците идеи, опит и тънкости от занаята за ефективно справяне с трудни ситуации и да подготви още по-добре специалистите в сферата на човешките ресурси. След успешно преминалите еднодневни обучения, решихме да продължим практиката за предаване на опит между  професионалисти в тази област.

На 25 октомври (петък) стартираме Школа за ЧР специалисти! Първото обучение от нея ще е на тема Трудови взаимоотношения и спорове – ефективни решения. 1014075_476668589074934_350031128_nТо е подходящо за всички ЧР специалисти, които са изправени пред предизвикателствата свързани с процедурите по човешки ресурси и трудовото право. Насочено е към актуалните въпроси и тънкостите за разрешаване на казуси свързани с трудовото право. Обучението е изградено върху извлечени от практиката ценни идеи в областта и има за цел да представи практическите проблеми свързани с прилагането на нормативната уредба по назначаване, преназначаване и освобождаване на служители, както и да обърне внимание на уловките заложени в законите. Повече информация може да намерите тук.

Школа за ЧР специалисти ще включва поредица еднодневни обучения, които ще се провеждат всяка втора и четвърта седмица в месеца. Очаквайте скоро информация за второто обучение на тема „Изграждане на документални взаимоотношения със служителя”, което ще се проведе в края на октомври.

Публикации от серията