Наближават крайни срокове за всички доставчици по проекти „Аз мога повече“ и „Подкрепа за заетост”

Агенцията по заетостта припомни на сайта си, че дейностите по проект „Аз мога повече” приключват на 31.12.2015г. Същото важи и за проекта „Подкрепа за заетост“.

В тази връзка и с цел  регулярно изплащане на средствата по сключените Споразумения с Доставчици на обучение на основание чл.7, ал.7 от ПМС 251/21.10.2009 г., крайният срок за внасяне на Искане за възстановяване на средства за обучение срещу ваучери по първия проект е 20.11.2015г.

С цел  регулярно изплащане на средствата по договори за осигуряване на заетост на работодаталите, крайният срок за внасяне на искания за плащане по сключените договори по проект „Подкрепа за заетост“ е 13.11.2015г.

След тези дати Дирекциите „Бюро по труда” няма да приемат документи и средствата няма да бъдат възстановявани.

Свързани публикации