Над 1.8 млн. лева за еднократни помощи ще получат 35 184 лица и семейства

Над 1.8 млн. лева за еднократни помощи ще получат в края на май общо 35 184 лица и семейства, обхванати от приетия в началото на април от Министерския съвет пакет от спешни социални мерки, съобщава Министерството на труда и социалната политика. Това показват разчетите след разглеждането на молбите, подадени през април от лица и семейства, които превишават диференцирания минимален доход за отопление с до 10 лева, и от осигурени майки с месечен доход под 350 лв., които отглеждат деца на възраст от 1 до 2 години.

В Агенцията за социално подпомагане (АСП) са приети 10 432 молби за еднократна енергийна помощ. От тях на критерия отговарят 7001. Те ще получат 65,72 лв. Това ще струва на бюджета общо 460 105 лева.

28 183 майки с деца между 1 и 2 години, на които е отпуснато парично обезщетение за отглеждане на дете от една до две години за поне един месец през периода от 1 януари до 12 април 2013 г. и са с доход под 350 лева на член от семейството, ще получат еднократна помощ в размер на 50 лв. Общата сума, необходима за това, е 1 409 150 лева.

Според прогнозите на АСП броят на майките с право на тази помощ може да достигне 30 000 – 31 000, което ще струва на бюджета още 140 000 лв. Причина за това са случаи, при които документите на майките са подадени по-късно от техните работодатели.

Свързани публикации