Над 150 млади хора и политически лидери от страната и Европа ще дискутират Младежката работа на Национална среща Младежки работник във Варна

27 май 2015 Спонсорирана публикация

Как младите да разрешат собствените си проблеми? Какви са предпоставките това да се случи. Ангажиране на политическия елит в странaта за изработване на съвместни решения.

Младежки работник? Каква е тази длъжност и дали е длъжност, кои са хората, които я изпълняват, къде всъщност работят? Това са само част от въпросите, на които ще търсят отговор над 150 активни млади хора, представители на младежки организации, експерти и институции на европейско и национално ниво от 24 до 28 юни 2015 година във Варна.

youthworkers

Националната среща във Варна се организира за седма поредна година от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите и Община Варна, дирекция „Младежки дейности и спорт”, в партньорство с Национален младежки форум и Международна награда на херцога на Единбург – България.

Дебатът е механизъм за гражданско участие, който събира и анализира мнението на млади хора, експерти и политически отговорни лица по теми, които пряко засягат самите млади хора и тяхното развитие и осъзнаване като съществена част от обществото.

Младежката столица на Европа 2017 – Варна, ще домакинства срещата и 11-тото Национално Младежко изложение в страната.

По време на срещата изявени фигури в Младежката работа на Европейско ниво ще предоставят експертен опит и добри практики от тяхната работа. Такъв е примерът с Мариус Улозаш, работил за установяването на младежката работа в Литва.

Управителният съвет на Европейски младежки форум  ще даде конструктивни мнения за Младежкия работник и Младежката работа в контекста на Европа и добавената им стойност  при формирането на политики и конкретни действия за младежта и обществото.

Заявките за участието в дебата са с краен срок 29 май 2015 година, на следния линк: www.yspdb.org/yw/form-on.html , където ще може да се открие повече информация за срещата. При регистрация, всеки участник получава специална награда, която ще бъде връчена във Варна, в една от следните категории:

  • Участвате в процесите на взимане на решения;
  • Определяне на дневния ред при развитието на младите хора в страната;
  • Дефиниране какво е младежки работник и младежка работа;
  • Среща с Младежката столица на Европа 2017 – Варна.

Повече информация: https://www.facebook.com/youthworkerbg или на www.yspdb.org/yw

Свързани публикации