Надежда Томова, БАУХ: „Активно сертифицираме българските HR специалисти“

На 9 февруари се проведе шестото поредно издание на HR Industry – специализираното браншово изложение за HR професионалисти. В събитието се включиха близо 50 компании от различни сфери на HR бизнеса – оценка на персонала, обучения, тренинги, тиймбилдинги, обработка на възнаграждения, HR аутсорсинг, здравно и пенсионно осигуряване, трудова медицина, консултантски услуги и одит, временна заетост, ваучери за храна, дрехи и подаръци.

По време на събитието разговаряхме с г-жа Надежда Томова, Председател на сертификационния съвет към БАУХ. Българската асоциация за управление на хора бе на събитието, с цел, да представи сертификационните възможности, предлагани от организацията. Г-жа Томова сподели, че БАУХ отдавна работи по тази тема, но от миналата година вече активно тече процесът по сертифициране. Целта е, според нейните думи, гилдията да припознае и посочи най-добрите специалисти и да им даде документ за техния професионализъм. Утвърдени са 10 стандарта, на чиято база е разработена методиката по оценяването на специалистите. Беше подчертано също, че стандартът е базиран на нашите практики и законодателство и затова той няма международен характер.

Чуйте какво още сподели г-жа Томова, в рамките на нашия разговор.

Публикации от серията