Надежда Тонкова, EVN: Има недостиг на технически специалисти с чужди езици

EVN е на българския пазар от 2005 г. и основният предмет на дейност е разпределение, доставка и продажба на електроенергия в Югоизточна България. От 2007 компанията се ангажира и с доставката на топлоенергия в Пловдив и Асеновград, а от 2009 – с бизнес в областта на възобновяемите енергийни източници.

По време на Национални дни на кариерата в Пловдив Надежда Тонкова, специалист подбор в EVN България, сподели, че компанията е едновременно технологична и клиентски ориентирана и затова търси широк кръг от специалисти – не само в топло- и електротехниката и в сферата на енергетиката, но и в редица други направления – макроикономически специалности, МИО, маркетинг, правни експерти и еколози. „Има недостиг на технически кадри и специалисти, които да владеят чужди езици. Това затруднява подбора, но виждаме, че младите се ориентират и все повече разбират, че това е задължително за тяхното образование“, коментира Надежда. Самата компания също предоставя възможност за допълнителни езикови обучения на служителите си чрез EVN Академия.

Стажантската програма на EVN се казва „Младежи с бъдеще“ и се провежда за шеста поредна година. От 2006 до момента над 900 кандидати са подали документи, от тях над 190 са стажували в компанията. Програмата е лятна – протича през юли, август и септември – а тази година стажантите ще работят върху конкретни проекти и ще имат ментор, който да ги напътства и да отговаря на въпросите им.

„Тази година имаме 20 стажантски позиции в областта на топлотехниката и икономически направления. Две трети от тях са базирани в региона на Пловдив“.

„Това, което е важно, освен образованието, е когато дойдат при нас да видим искрата – да знаят накъде са тръгнали и какво искат да постигнат. А ние сме тези, които ще им съдействат да направят първите крачки“.

Публикации от серията