Надя Михова, EY: „Правилните хора пристигат, когато сме отправили правилните послания към тях“

На 1 декември 2016 г., в УНСС, се състоя единственото специализирано събитие по рода си – „Дни на кариерата“ в секторите Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг и Обслужване на клиенти. По време на изложението се представиха 77 компании и организации от споменатите сектори, със своите свободни работни и стажантски места, а посетителите бяха почти 5000. Форумът се организира от JobTiger, съвместно с Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС и Студентски съвет при УНСС.

По време на събитието разговаряхме с г-жа Надя Михова от ЕY (Ernst&Young) Bulgaria. Компанията е глобална и добре позната по целия свят. Тя предлага професионални услуги в областта на финансовия одит, на данъчните консултации и правни услуги. EY си беше поставила за цел да открие по време на изложението млади кадри с подходящ профил – финансово, счетоводно и юридическо образование. Позициите са стажантски (между 3 и 6 месеца) и постоянни.

Публикации от серията