Наемането на застаряващи работници не е никак лоша идея

Наемането на застаряващи работници не е никак лоша идея

Населението на България застарява. Това не е тайна за никого. Страната ни има едни от най-лошите показатели в света в това отношение – основно заради емиграцията и ниската раждаемост. Ако трябва да говорим с конкретни данни, средната възраст на населението се е увеличила до 43.2 години, а възрастовата структура се влошава. На всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се падат 62 лица, които влизат в работоспособна възраст. През 2001 г. младите хора са били двойно повече, съответно съотношението, наречено коефициент на демографско заместване, е било 100/124. И положението ще се влошава още. Към 2030 г. се очаква най-много хора в България да са около 50-52 годишните.

Но значи ли това, че работещите ще са с по-лошо качество като цяло? Не задължително. Без съмнение по-възрастните служители имат и своите предимства – те са по-опитни, по-уверени и спокойни, и носят по-малък риск. Младежите на 20 и малко години все още търсят своята същност и призвание и това им вдъхва повече страст и енергия. Проблемът обаче е, че те могат да въвлекат и цялата компания в своето лично пътуване. По-опитните вече са преминали през този етап от живота си и внасят стабилност във фирмата. Това е общовалидна истина за повечето развити пазари – например проучване, извършено по поръчка на AARP (Американската асоциация на пенсионерите), показва, че работниците на трудов договор над 50-годишна възраст, демонстрират високи познания, професионализъм и организационна етика, както и се отличават с ниско текучество.

Те служат за ментори на следващото поколение, а освен това носят със себе си и събирани и изграждани понякога десетилетия контакти, които могат да отворят правилната врата пред компанията, когато е нужно. Интересен факт е, че въпреки че често собствениците на бизнес си мислят, че по-възрастните ще изискват по-високо заплащане, на практика е точно обратното. Хората, които са към края на кариерата, могат по-лесно да се съгласят на намаляване на заплатата, заради желанието си да продължат да работят. Това важи особено и за наскоро пенсиониралите се.

Разбира се, най-хубаво е да имате от всички в организацията си, защото младите доказано демонстрират по-добри когнитивни способности, особено по отношение на възможността за учене и промяна. Но в никакъв случай не се отказвайте и от опитните „бойци“, които по традиция са добър фундамент за организации от различен тип.

Свързани публикации