Наемете стажант от ЕС

Назначаването на стажанти в една компания е добър и работещ мехнизъм за привличане на млади и перспективни кадри. В България все повече работодатели се насочват към този метод на работа и подбор. Факт е обаче, че у нас не се знае почти нищо за възможността да се наемат стажанти от други европейски държави. А тази възможност е съвсем реална с инициативата We Mean Business на Европейската комисия.

Програмата има за цел:

Да повиши осведомеността сред европейските компании за ползите от наемането на стажанти, които са се обучавали по програмите Еразъм и Леонардо да Винчи;

Да улесни свързването на приемащи организации и стажанти;

Да насърчи приемащите организации да предлагат повече качествени стажантски програми за студенти от други държави на ЕС;

Да затвори пропастта между света на бизнеса и този на образованието и обучението.

Сайтът, който дава подробности за инициативата на Комисията е добра отправна точка за всички компании, които искат да наемат европейски стажанти. На него има полезни връзки и допълнителна информация, които да улеснят създаването на първоначалните контакти между двете страни. Да се възползват от програмата могат както обществени организации, така и частни фирми, а също и структури с нестопанска цел.

Еразъм и Леонардо да Винчи са двете водещи програми за обучение и стажове в ЕС. По първата от тях 230 хиляди студенти от Съюза се възползват ежегодно от шансовете си да учат и работят извън родината си (в рамките на ЕС). В нея участват и учени, гостуващи в европейски университети. Леонардо да Винчи пък е програма, която дава възможност за сътрудничество в областта на професионалното обучение.

Един от водещите мотиви на Европейската комисия за стартирането на тази програма е желанието да се намали броят на безработните младежи в рамките на Съюза. За настоящата година се предвижда 130 хиляди млади европейци да получат подкрепа за професионален стаж в друга държава от ЕС.

Свързани публикации