Намалява делът на заетите жени в България

Равнопоставеността между половете ще бъде включена във всички държавни политики, съобщи в Правец вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. Това се случи по време на изнесеното заседание на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерския съвет, на което бе обсъден проектът на закон за равнопоставеност между жените и мъжете.

Статистическите данни показват, че в България средната работна заплата на жените е по-малка в сравнение с тази на мъжете. През 2012 г. разликата в заплатите е около 21%, а през 2013г. намалява до 20%. Въпреки това налице е тенденция към намаляване дела на заетите жени у нас, отчетоха от МТСП.

„В следващите два месеца МТСП ще проведе широка дискусия с всички заинтересовани страни относно проекта на закона“, посочи министър Калфин. Той увери, че всички добри идеи ще бъдат включени в проекта, който екипът на МТСП ще подготви за обществено обсъждане. Министърът подчерта, че приемането на този нормативен акт е приоритет за българското правителство. „Целта е приетият закон за равнопоставеност на жените и мъжете да бъде достатъчно добър, да съдържа реални мерки и да получи широка подкрепа“, поясни вицепремиерът.

Свързани публикации