Национална кръгла маса по проблемите на младежката безработица

По инициатива на Национално сдружение „Младежки Глас – клон София” на 09 юни 2015 г. /вторник/ от 09:30 часа в зала Мраморна на Министерството на труда и социалната политика, ще се проведе Национална кръгла маса на тема „Справяне с проблемите на младежката безработица”.

Събитието е под патронажа на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката и Министерство на младежта и спорта.

Участие ще вземат неправителствени организации, представители на националната власт, бизнеса и висши учебни заведения.

Кръглата маса е резултат от желанието на хилядите членове в клонове от цялата страна, което активизира Сдружението да предприеме действия съвместно с институциите.

На форума ще бъдат обсъждани възможностите за образование, допълнителна професионална квалификация и трудова реализация на младежите в България.

В социалните мрежи вече се  разпространява анкета, в която всеки може да участва и да сподели с какви проблеми се е сблъсквал по време на търсене на работа. Чрез анкетата се цели проучване на нагласите на младежите и придобиване на допълнителна информация по въпросите, като резултатите ще бъдат представени на националната кръгла маса.

Анкетата се намира на следния адрес : https://www.surveymonkey.com/r/?sm=VwYkvc6NdA%2fuUXvv1Ezv6A%3d%3d

Лице за контакт за гр. София:

Андриана Кръстанова,

Tel: +359 0899 682 785

e-mail: npo.sofia@gmail.com

Свързани публикации