„Национални дни на кариерата“ 2015 – Инженерните кадри са недостатъчни за бизнеса

На 10 и 11 март се проведе софийското издание на най-големия младежки кариерен форум „Национални дни на кариерата“. На него 124 компании представиха своите стажантски програми и свободни позиции за млади специалисти.

Форумът беше отлично посетен, а броят на изложителите, за поредна година се повиши. Това бе причина да се фокусираме върху конкретните проблеми, които имат някои от компаниите за решаване – идентифицирането, обучението и наемането на кадри със специфичен профил. От разговорите с много изложители стана очевидно, че за определени професии няма особено много кандидати, а наличните такива, имат нужда от сериозно допълнителна квалификация, за да отговорят на изискванията на реалния бизнес. В дискусиите с работодатели се открои тезата, че университетите не подготвят кадрите, особено в инженерните специалности, по начин, търсен от компаниите, които биха наели младите специалисти. Повечето компании решават тази проблемна ситуация, като осигуряват продължително и интензивно обучение и стажантски програми за новопостъпващите сътрудници.

„Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот“ се провежда за 14-а поредна година. Форумът се организира от JobTiger, а генерален спонсор за дванадесета година е Нестле България. Програмата на форума за останалите градове можете да откриете на http://national.careerdays.bg/.

Публикации от серията