„Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот“ 2020 ще се проведе виртуално

NCD1

Ние от JobTigerкато организатор на най-големият кариерен форум в България с над 150 фирми – участници и близо 15000 посетители, следим постоянно епидемичната обстановка в страната и сме в постоянен контакт с институциите, като основната ни цел е запазване здравето и живота на изложителите и посетителите на „Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот“. 

На основание Заповед РД-01-117/08.03.2020 на Министъра на здравеопазването, провеждането на Национални дни на кариерата в София беше спряно, включително от НДК. 

С публикуваната Заповед РД-01-122/11.03.2020 на Министъра на здравеопазването се забранява провеждането на мероприятия на закрито с повече от 250 участника, което прави невъзможно провеждането към момента на Национални дни на кариерата във всички градове на страната. 

Не можем да прогнозираме как и в каква насока ще се промени епидемичната обстановка в следващите дни и месеци до настъпването на лятото, а здравето на нашите клиенти и младите хора, които очакваме на форума, e първостепенен приоритет. От друга страна, „Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот“ е форум, който служи за запълване на работните позиции през пролетта и летните стажантски програми, което обезсмисля провеждането му след месец май. Практически форсмажорните обстоятелства направиха невъзможно провеждането на „Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот“ в познатия досега формат. 

JobTiger винаги в своите над 19 години работа е бил отговорен към своите клиенти и се е стремял да доставя качествено обслужване и най-висока добавена стойност на своите партньори. Затова решихме, вместо форумът просто да пропадне, да го заменим с виртуален. За наша сметка осигурихме необходимия софтуер и Национални дни на кариерата ще се проведат виртуално на 24, 25 и 26 март 2020. 

Бизнесът не трябва да спира! Ще проведем безопасно онлайн „Национални дни на кариерата” 2020!

Свързани публикации