Национални дни на кариерата: Мартин Аладжов, МЕТРО

Търговската верига МЕТРО Кеш енд Кери има 14 магазина в България. Всяка година компанията провежда стажове, за да даде начален старт в кариерата на скоро завършващи студенти и да ги запознае с реалната бизнес среда. След края на стажа голяма част от младежите остават на постоянна работа в компанията.

По време на програмата всеки стажант работи по индивидуален проект под ръководството на ментор, а резултатите от реализацията на проекта се оценяват по предварително зададени критерии. В края на програмата стажантите представят завършените проекти пред комисия.

Крайната дата за кандидатстване в стажантската програма на МЕТРО тази година е 20 април, а какви документи са необходими може да научите на сайта на компанията.

Един от стажантите, преминали през програмата, е Мартин Аладжов. Той е на 23 години, студент в четвърти курс, специалност „Международни икономически отношения“. За стажа разбира от Национални дни на кариерата през 2011 година и кандидатства в отдел „Продажби”. За JobTiger.tv той сподели: „За мен добър работодател е този, който цени работата ти и не я приема просто за даденост. Това е работодателят, който ти дава право на избор“.

След приключване на стажа Мартин приема предложението от компанията да започне постоянна работа в отдел „Снабдяване”. Чуйте повече от него във видеото.

МЕТРО Кеш енд Кери участва в Национални дни на кариерата 2012.

Публикации от серията