Национални дни на кариерата: „Млад банкер“ в ПроКредит Банк

Никифор Ненков и Лиляна Кирилова разказват за опита си като стажанти в програмата „Млад банкер“ на ПроКредит Банк.  Програмата дава възможност на младежи без опит да видят отблизо работата на много отдели и да разберат с какво точно искат да се занимават. Работят в реална бизнес среда, с достъп и контакт до клиенти и прилагат знанията от университета на практика.

„Предимството на програмата е, че тези, които я завършват, могат да си изберат позиция независимо че нямат опит в нея, опитът се натрупва през тези шест месеца“, разказва Лиляна.

„Един от най-важните аспекти при избор на бъдещо работно място, е да се сработиш с екипа, с който ще комуникираш всекидневно. Стажантските програми са ценни заради две причини: създават се връзки между самите стажанти, които е вероятно да продължат да работят заедно. От друга страна преминаването през различни отдели ти позволява да видиш с кой екип ще ти е най-приятно да работиш и най-често чувствата са взаимни“, е научил Никифор.

Според него когато избираш работодател е важно да знаеш какви са неговите ценности и мисия, те трябва да са ясно определени и да се прилагат ежедневно, иначе ще останат само като лишени от смисъл фрази на корпоративния сайт.

ПроКредит Банк участва в Национални дни на кариерата 2012.

Публикации от серията